โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 16-05-2019

????ขอแสดงความยินดีต่อเด็กหญิงพชรารัก สุวรรณกุล นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิงครัตน์ ????ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ????ผลงานที่มีชื่อว่า แผ่นดินของพ่อ ????ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ของขวัญแด่พระราชา ระดับประเทศ ????????????


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin