โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คะแนน O-NET สูงสุด ของพิงครัตน์ ปี 2561
วันที่ประกาศ : 10-04-2019

โรงเรียนพิงครัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนพิงครัตน์
จากผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2561
โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin