โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คะแนน O-NET 100 เต็ม ปี 2561
วันที่ประกาศ : 10-04-2019

โรงเรียนพิงครัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์ 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2561


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin