โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบรมศิลปะการถ่ายภาพ
วันที่ประกาศ : 08-04-2019

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมฯ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "การจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง " จัดโดยสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin