โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบวัดระดับภาษาเยอรมัน
วันที่ประกาศ : 25-02-2019

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพิงครัตน์ได้เป็นสนามสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ A1,A2 ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนพิงครัตน์ ที่สนใจเข้าร่วมสอบ โดยมีกรรมการทดสอบจากสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร มาทำการทดสอบนักเรียนในวันนี้ และพร้อมกันนี้คณะครูที่สอนภาษาเยอรมันจำนวน 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมปรึกษาการปรับหลักสูตรและการวางแผนการสอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสอนภาษาเยอรมันด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin