โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : วันครู
วันที่ประกาศ : 17-01-2019

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการต่างๆ เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดยมีครูที่เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” ได้แก่ ครูวรารัตน์ เบ็ญจนิรัตน์ ระดับปฐมวัย , ครูอุทัย ตันกุระ ระดับประถมศึกษา และ ครูสุทัศนีย์ บุญมี ระดับมัธยมศึกษา จาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนี้ ครูสุกิจ จินะเป็งกาศ ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากชมรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin