โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ประกาศ : 17-01-2019

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนพิงครัตน์  ได้เข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรัก ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin