โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : International Languages? Day
วันที่ประกาศ : 17-01-2019

วันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ได้จัดงาน International Languages’ Day เพื่อมุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ใช้รูปแบบที่น่าสนใจ อาทิเช่น เล่นเกมตอบปัญหาแจกรางวัล , การให้ความรู้ในด้านต่างๆ , การแสดงบนเวที เพื่อดึงดูดให้เด็กฝึกทำด้วยความเพลิดเพลิน และเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin