โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมรวมใจเยาวชนไทยทำดี
วันที่ประกาศ : 14-12-2018

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วม “กิจกรรมรวมใจเยาวชนไทยทำดี โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0  บ – ว – ร ดีศรีเวียงพิงค์ และ เหล่าเด็กดี V-Star และคณะครูกว่า 1,000 คน จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ มารวมตัวทำความดี ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ณ ธุดงคสถานล้านนา จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้เป็นที่น่ายินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำทีมโดย ด.ญ.ศิรประภา ยะวิลัย , ด.ญ. อัญมณี ชาวกัณหา และ ด.ญ. พชรารัก สุวรรณกุล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการตอบปัญหาธรรมะ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin