โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ประกาศ : 14-12-2018

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมใจเลิกใช้โฟม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายต้านโลกร้อน และขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กัญญาวีร์ คุ้มล้วนล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ. พชรา สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันในครั้งนี้


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin