โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมแนะแนว น้องอนุบาล-ป.ต้น
วันที่ประกาศ : 30-11-2018

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะครูระดับอนุบาลได้เชิญตัวแทนผู้ปกครอง ทภ.จินตนา คะมาลี นักวิชาการทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ ด.ช. ภัคพล คะมาลี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ด.ญ. ภัคพร คะมาลี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในช่องปากให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมพิงครัตน์พัฒนา โรงเรียนพิงครัตน์


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin