โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : มหากาลทาน กฐินล้านนาสามัคคี
วันที่ประกาศ : 02-11-2018

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินล้านนาสามัคคีเป็นประจำทุกปี ณ ธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง หรือบุญกฐิน อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin