โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน รุ่นที่ 11
วันที่ประกาศ : 08-10-2018

Thai-German Exchang Student Program 2018 Pingkarattana School , Chiangmai Thailand & Rudolf Steiner School,Grobenzell,Germany Supported By Goethe Institute,Bangkok,Thailand

นางสาวผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์ , นางสาวสุภัสสรา วิริยา , นางสาวรินรดา เกียรติศิริโรจน์ , นางสาวยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ, นายกนก ขัติใจ , นายพัทณพงศ์ เตรียมอ้าย , นายณรรฐชัย ศรีคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Thai-Germany Exchang Student Program รุ่นที่ 11 และได้เดินทางเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin