โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 24-09-2018

โรงเรียนพิงครัตน์ขอแสดงความยินดีต่อ

เด็กชายภัคพล คะมาลี นักเรียนชั้นอนุบาล 3

เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายชณธร พุทธหน่อแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงปีณัฐสุดา จินะเป็งกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายกาณฑ์ นุ่นงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนเยาวชนดีเด่น   ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561  จากท่านธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่  22 ก.ย. 2561


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin