โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : พัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ : 24-09-2018

วันที่ 21-22 ก.ย. 61  อ.อัจฉราวรรณ อ.พรพิมล อ.ไกรราช อ.ธนิดา ได้เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลการวัดคุณภาพการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อนยกระดับ O-NET ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin