โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : สิทธิพิเศษ
วันที่ประกาศ : 17-09-2018

โรงเรียนพิงครัตน์ มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความพร้อมเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงความสามารถทักษะในทุกด้านให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมก้าวสู่ความเป็น Thailand 4.0 ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมอบโอกาสให้ทุกท่านได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมแห่งการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่ความเป็นสากล
 โรงเรียนพิงครัตน์ จึงขอมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครเรียนโดยใช้สิทธิสมัครกับครูทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2561 สอบถามข้อเสนอพิเศษได้ที่ โทร. 053 – 240099
 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin