โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รางวัลเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 17-09-2018

ขอแสดงความยินดี ต่อนางสาวจรวยพร วัฒน์ทวีพรหม ประธานนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จากท่านนายยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2561


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin