โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
วันที่ประกาศ : 14-09-2018

วันที่ 11-12 ก.ย. 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ภาคเหนือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมเยอรมัน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาเยอรมัน และสร้างมิตรภาพที่ดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อต่างโรงเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 4 โรง คือ โรงเรียนพิงครัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin