โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : เวทีหนูน้อยคนเก่งระดับชั้นอนุบาล
วันที่ประกาศ : 30-08-2015

กิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่งของระดับชั้นอนุบาล ซึ่งคุณครูได้นำเอากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมาส่งเสริมให้เด็กๆได้ปฏิบัติจริงกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน เด็กๆเก่งกันทุกคน 26.08.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin