โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมแสดงพิธีเปิด โครงการ
วันที่ประกาศ : 29-08-2015

โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมแสดงพิธีเปิด โครงการ "เอกลักษณ์ล้านนา ที่ฉันภูมิใจ"ซึ่งเเสดงเดินแบบในชุดแต่ละวัยของชาวล้านนา ตั้งแต่วัยเด็ก-วัยชรา ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อเป็นหนึ่งตัวอย่างในการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นล้านนาอย่างมีคุณค่า ดังคำกล่าว"เชียงใหม่เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม" และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ AEC ซึ่งจัดโดย กสปช.ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และอบจ.เชียงใหม่ 28.08.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin