โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2
วันที่ประกาศ : 24-08-2015

นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ คว้ารางวัลการแข่งขัน “กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2” ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
การประกวดระบายสี We are Asean ระดับ ป.1-ป.3 (มีผู้ส่งผลงาน 394 ชิ้น)
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายนันทพรรษ ขจีจิตร
ได้รับ เงินสด 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายนภดล อภิเกษม
ได้รับ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกฤต อายุมั่น
ได้รับ เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Our People Our Future Together ระดับชั้น ป.4-6
เด็กชายกมลภพ ฉัตรอุทัย ได้รับรางวัลชมเชย เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Our People Our Future Together ระดับชั้น ม.4-6 (มีผู้ส่งผลงาน 26 ชิ้น)
นางสาวสุภัชชา จารุนครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin