โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์
วันที่ประกาศ : 22-08-2015

  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จัดขึ้น กิจกรรมนี้ดำเนินโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการนำเสนอโครงงาน ตอบปัญหาความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว และมีนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพิงครัตน์ 21.08.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :

    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จัดขึ้น กิจกรรมนี้ดำเนินโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการนำเสนอโครงงาน ตอบปัญหาความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว และมีนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพิงครัตน์ 21.08.58

โดย : admin