โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์
วันที่ประกาศ : 21-08-2015

       ขอแสดงความยินดีต่อเด็กหญิงนันทนภัส พ่วงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ในการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันกิจกรรมในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครูขอชื่นชมในความเก่งและให้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin