โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศตร์แห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 20-08-2015

คณะครู/นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าชมนิทรรศการ ศึกษาเรียนรู้บุคคลสำคัญแห่งวิทยาศาสตร์ไทย,โครงงานวิทยาศาสตร์,ระบบนิเวศวิทยา,ธรรมชาติใกล้ตัว,ไดโนเสาร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวทันความเจริญเตรียมพร้อมสู่สากล 19.08.58
 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin