โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสไปเข้าค่าย INTERNATIONALES DEUTSCH CAMP 2015
วันที่ประกาศ : 16-08-2015

      นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสไปเข้าค่าย INTERNATIONALES  DEUTSCH  CAMP 2015 ณ กรุงเทพมหานครและอยุธยา เมื่อวันที่ 7-12 สิงหาคม 2558 โดยสมาคมครูภาษาเยอรมันร่วมกับสถาบันเกอเธ่ เป็นผู้จัด มีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 200 คน และนร.พิงครัตน์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้แก่ นส.ภิญญาพัชญ์ ยุ้งแก้ว,นส.ชัญญา นุ่นงาม,นส.อภิรญา ภัทรประสิทธิ์,นส.หงาหยิ่น ฉั่น,นส.ณัชฌิกานต์ บาลยอ,นส.ฉิ่น เจี๋ย ชรื่อ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมากและได้นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน้องๆ ในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณหน่วยงานที่จัดมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin