โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ในงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ในงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน ที่คว้ารางวัลมาหลายรางวัล เริ่มต้นด้วย

 1. นส.กิติมา ธิติชินภัทร นร.ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดวาดหน้ากากลายไทย.

2. นส.กิติภา ธิติชินภัทร นร.ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดวาดหน้ากากงิ้ว.

3. นายชโลธร รุ่งประเสริฐ นร.ชั้น ม.5 ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาจีน-ไทย.

4. ดญ.มณีวรรณ ชีวินรักษาทรัพย์ ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 1-3.

5. นส.ณัฐนันท์ แซ่หวี่ นร.ชั้น ม.4 ได้รับรางวัลชมเชย การเขียนเรียงความตามชื่องาน.

6. นส.เฉา เชียน ร้วย นร.ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเขียนพู่กันจีน.

ซึ่งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ขอชื่นชมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เก่งจริงๆค่ะ 10.08.58


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin