โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีต่อเด็กชายณัทกร สุขจีระเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เชียงใหม่เมืองอาหารปลอดภัย
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

    ขอแสดงความยินดีต่อเด็กชายณัทกร สุขจีระเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เชียงใหม่เมืองอาหารปลอดภัย ในการจัดงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน " ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2558


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin