โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี และ เด็กหญิงพัชรพร แสงสุวรรณ เด็กชายวัตน์นาถ ศรีลาชัย เด็กหญิงปาลิดา วัชระศักดิ์ศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การฉีก ตัด ปะ ในการแข่งขัน
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

     ขอแสดงความยินดีต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี และ เด็กหญิงพัชรพร แสงสุวรรณ เด็กชายวัตน์นาถ ศรีลาชัย เด็กหญิงปาลิดา วัชระศักดิ์ศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การฉีก ตัด ปะ ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ขอให้รักษาความเก่งและดี ขอให้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin