โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมวันแม่ 58
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

     กิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพิงครัตน์ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษานี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คุณแม่และลูกๆได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของปวงชนชาวไทยพร้อมกันนี้ลูกๆก็จะได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณ แม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณล้นฟ้า มหาสมุทรยากจะหาคำใดมาเปรียบได้พร้อมนี้ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ทุกๆวันและรักแม่ชั่วนิรันดร


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin