โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : งานวันรักษ์ไทย 58
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ
บูรณาการให้กับนักเรียน ได้แสดงออกถึงความคิดที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน กล้าแสดงออกเน้นความป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียน มาลงปฏิบัติจริง การางแผนการทำงาน การบริหารงบประมาณ และการทำงานเป็นหมู่คณะ ของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้งานนี้ประสบความสำเร็จ มีความสมบูรณ์แบบและงดงามค่ะ 29.07.2558


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin