โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : สถานศึกษาที่ส่งเสริมรักการอ่าน
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

เกียรติคุณดีเด่น  สถานศึกษาที่ส่งเสริมรักการอ่าน  “ เดอะ  พิซซ่า  คอมปะนี   ชวนน้องอ่าน”  เดอะ  พิซซ่า  คอมปะนี   ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน