โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนสุดยอดวิถีพุทธ
ปีที่ได้รับ : 2550
ราละเอียด :

โรงเรียนสุดยอดวิถีพุทธ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ,  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่  เขต 1 – 5  , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่