ทุนแลกเปลี่ยน >> โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต

การริเริ่ม "โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต"

      รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดร.ฟรังค์-วาลเท่อร์ ชไตน์ไมเยอร์ เป็นผู้ริเริ่มคิด โครงการ "โรงเรียน : ความร่วมมือแห่งอนาคต“ จนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ เป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนให้เกิดขึ้นทั่วโลกได้ไม่ต่ำ กว่า 1,000 โรงเรียน เพื่อปลุกความสนใจของเยาวชนยุคใหม่ และให้เกิดความประทับใจต่อความทันสมัยของประเทศและสังคมเยอรมันสมัยใหม่ และเพื่อสนับสนุนโครงการนี้รัฐได้ตั้งงบประมาณปีพ.ศ. 2551 เป็นวงเงินจำนวน 45 ล้านยูโร โดยกระทรวงต่างประเทศผู้ริเริ่มโครงการจะเป็นผู้ประสานงาน และดำเนินงานในโครงการร่วมกับศูนย์ดูแลโรงเรียนเยอรมันในต่างประเทศ สถาบันเกอเธ่ องค์กรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับโรงเรียนจากที่ประชุมระหว่างกระทรวงศึกษา และวัฒนธรรมของรัฐต่างๆ (PAD) และองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD)
      เครือข่ายโรงเรียน อันประกอบด้วยโรงเรียนเยอรมันในต่างประเทศกับโรงเรียนที่เปิดการสอนภาษา เยอรมันจนถึงระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง จะได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็งและขยายให้กว้างขึ้น นอกจากนี้จะเพิ่มการให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับโรงเรียน เพื่อให้วิชาภาษาเยอรมันได้มีรากฐานที่มั่นคงในแผนการศึกษาของชาติ เราต้องการให้สายสัมพันธ์กับประเทศเยอรมนีนี้ ยั่งยืนและงอกงามต่อไป โดยจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ผู้สอน นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และลงมือทำงานร่วมกัน ดังนั้นโรงเรียนหลายแห่งจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้โครงการนี้ยังช่วยให้ ครูผู้สอนได้เพิ่มคุณวุฒิด้านต่างๆและนักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มทักษะทางภาษา ซึ่งความสามารถด้านภาษานี้จะเป็นเสมือนใบเบิกทางให้เยาวชนเหล่านี้เข้าศึกษา ต่อในประเทศเยอรมนีได้ หรือจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคต สำหรับผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนเยอรมันในต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนเครือข่าย จะมีทุนการศึกษาในประเทศเยอรมันเพิ่มเป็นสองเท่า และหน่วยงาน PAD จะเพิ่มจำนวนทุนให้นักเรียนต่างชาติไปทัศนศึกษาที่ประเทศเยอรมันด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์

โรงเรียนพิงครัตน์ หนึ่งในโครงการ โรงเรียน : ความร่วมมือแห่งอนาคต(Schulen : Partner der Zukunft)

      Am 7. Mai 2008 wurde im Rahmen des Projekts "Schulen, Partner der Zukunft“ eine Vereinbarung zwischen dem Goethe-Institut Thailand und der Pingkarattana Schule in Chiang Mai zur Förderung des Deutschunterrichts unterzeichnet.
      ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ได้มีการลงนามข้อตกลงในโครงการ โรงเรียน : ความร่วมมือแห่งอนาคต ระหว่างสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนพิงครัตน์ จ. เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน
      ในวันที่ 21 กันยายน 2552 Mr.Hagen E.W.Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ให้ น.ส.สายพิณ สุคันธา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพิงครัตน์ ท่ามกลางความชื่นชมยินดีจากผุ้เข้าร่วมงาน

Pingkarattana Schule Chiang Mai

      Das Goethe-Institut unterstützt die ausgewählten Partnerschulen mit Materialien für den Deutschunterricht, technischer Ausstattung und Fortbildung der DeutschlehrerInnen durch Stipendien in Deutschland.

      สถาบันเกอเธ่ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคตในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับวิชาภาษาเยอรมัน อุปกรณ์ด้านเทคนิค รวมทั้งการอบรมครูผู้สอนภาษาเยอรมันโดยการให้ทุนไปเรียนที่ประเทศเยอรมัน

      โรงเรียนพิงครัตน์ได้รับทุนฟรี จำนวนปีละ 2 ทุน และทุนแลกเปลี่ยนจำนวน 6 ทุน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน

 1. น.ส.วริศรา กวีศรศักดิ์
 2. นายฉัตรพิศุทธิ์ แจ้งประจักษ์

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน

 1. น.ส.ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ
 2. นายณรรฐภัศร์ ศรีคำ

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน

 1. น.ส.ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์
 2. น.ส.สุภัสสรา วิริยา

ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน

 1. นางสาวญานินท์ ไชยเดช
 2. นางสาวเชียนร้วย เฉา

ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ทุน

 1. นางสาวฉิน เจี๋ย ชรื่อ
 2. นายอภิวัฒน์ โรจน์สินทรัพย์

ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ทุน

 1. นางสาวชัญญา นุ่นงาม

ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ทุน

 1. นางสาวกฤติมา ธิติชินภัทร
 2. นางสาวภิญญาพัชร์ ยุ้งแก้ว

ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ทุน

 1. น.ส. จินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ

ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ทุน

 1. น.ส.ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก
 2. น.ส. พัชมณฑ์ สังเวียน

ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ทุน

 1. นายณัฐยศ ทวีสุวรรณพร
 2. นางสาวนันทภัทร ผลดี

ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 ทุน

 1. นายปกรณ์สวิส สระทองเดชวิศิษฐ์
 2. นายวณัฐ หุตะสังกาศ

ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 ทุน

 1. นายธนกฤต ชูไทย
 2. นางสาวพฤกษชล พฤกทยานนท์

ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 ทุน

 1. นายภูชิต โลกิตสถาพร
 2. นางสาวธนัญญา พรมมินทร์

ประจำปีการศึกษา 2562 ยกเว้นการส่งนักเรียน

  เนื่องจาก ปัญหาโรคระบาดโควิด 19

ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ทุน

 1. น.ส.ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์
 2. น.ส.สุภัสสรา วิริยา
 3. น.ส.รินรดา เกียรติศิริโรจน์
 4. นายกนก ขัติใจ
 5. นายณรรฐชัย ศรีคำ
 6. น.ส.ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ

ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ทุน

 1. นางสาวญานินท์ ไชยเดช
 2. นายกาณฑ์ นุ่นงาม
 3. นางสาวจรวยพร วัฒน์ทวีพรหม
 4. นายศรัณยพงศ์ แจ้งประจักษ์
 5. นายกฤปพัฒน์ ภัคเกษม
 6. นายธรรศชาติ จันทร์ประสิทธิ์
 7. นางสาวเหวย หวาง

ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน

 1. นางสาวฉิน เจี๋ย ชรื่อ
 2. นายอภิวัฒน์ โรจน์สินทรัพย์
 3. นางสาวพิงคภัทร บุศย์น้ำเพชร
 4. นางสาวชัญญาภา วันไชยธนวงค์
 5. นางสาวกมลฉัตร กุลโรจน์ยิ่งเจริญ

ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 ทุน

 1. นางสาวชัญญา นุ่นงาม
 2. นางสาวหงาหยิ่น ฉั่น
 3. นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒน์ทวีพรหม
 4. นางสาวณัชฌิกานต์ บาลยอ
 5. นางสาวอภิรญา ภัทรประสิทธิ์

ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 ทุน

 1. นางสาวพฤษพร พฤกทยานนท์
 2. นางสาวพิชามญช์ ศิรินิรันดร์
 3. นางสาวภิญญาพัชร์ ยุ้งแก้ว
 4. นางสาวกิติภา ธิติชินภัทร
 5. นางสาวธัญญลักษณ์ วันไชยธนวงค์
 6. นางสาวรัชพร วรรณวิจิตร
 7. นายรัชกัญจน์ คุณชยางกูร

ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 ทุน

 1. น.ส.จินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ
 2. น.ส.รักกัลป์ เตี๋ยสกุล
 3. น.ส.พิมพ์บุญ ไชยมงคล
 4. น.ส.ครองขวัญ เจียรวัฒนกนก
 5. นายสรรพวัต มลายอริศุนย์
 6. นายวศิน เลิศหัสดีรัตน์

ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 6 ทุน

 1. น.ส.พัชมณฑ์ สังเวียน
 2. น.ส.สิมิลัน จิระกิตติวุฒิ
 3. น.ส. ธัญญ์ฐิตา พุทธิบุญสวัสดิ์
 4. น.ส. กวิสรา ฉัตรอุทัย
 5. น.ส. วรรณา สำราญ
 6. นายกานต์ มาลีหอม

ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 ทุน

 1. นายพฤกษพล พฤกทยานนท์
 2. นายธนภัทร ฉัตรทิพากร
 3. นายไชยวัฒน์ เกียรติกุลกำจร
 4. น.ส.ปภาวี รัศมีพลังสันติ
 5. น.ส.ครองขวัญ ศรีวิชัย
 6. น.ส.วันวิสาข์ บวรวัฒนางกูล

ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 6 ทุน

 1. นายเสกศรัณย์ ทองหลอม
 2. นายภาณุวัฒน์ ยงศิริสมสกุล
 3. นายเซ่าหยี แซ่ฟัง
 4. น.ส กวินนาฏ ฉัตรอุทัย
 5. น.ส.หทัยชนก เทิดธรรมไพศาล
 6. น.ส.จันทิรา งามเลิศสรรพกิจ

ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 ทุน

 1. นางสาวธันย์นิชา สิทธิโชติพันธ์
 2. นางสาวอังเกลิก้า เซแบรเก้น
 3. นายพิชาญ์ พันธ์วร
 4. นายรัชนาท ไชยกิจ
 5. นายกันต์ดนัย เสถียรวงศ์นุกุล
 6. นายอาสา บวรวัฒนางกูล

ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 13 ทุน

 1. นางสาวณัชชา พนากาญจนกุล
 2. นางสาวณัชชา พนากาญจนกุล
 3. นางสาวอรลักษณ์ ด่านชูวงศ์
 4. นายชัชพิมุข เทิดเทียนวงษ์
 5. นางสาวแคททีน่า เกรย์
 6. นางสาวนาตาลี คัลแบร์ร่า
 7. นางสาวอัญเจลา วร้อบเบิล
 8. นางสาววรัญญา แสนแก้ว
 9. นางสาวบุญยิสา จันทราราชัย
 10. นางสาวภัทราพร ดาวเงิน
 11. นางสาวสัมมาวดี ปรกติ
 12. นายภาณุวิชญ์ สายหมอก
 13. นายชยังกูร เกียรติกุลกำจร